חברי הנהלת האיגוד
עמי ברןיושב ראש
מרק אייזנברגחבר הנהלה
עדנה בוקשטייןחברת הנהלה
יאיר בייטלרחבר הנהלה (גזבר)
חגית אמסלםחברת הנהלה
רביב ורניקחבר הנהלה
שמואל סונגוחבר הנהלה
ראג'י סרוג'יחבר הנהלה
שלמה ראובןחבר הנהלה
יחיעם סקיטלחבר הנהלה
גל לויחבר הנהלה
עופר אביטלחבר הנהלה
יפית קרנבסקימ"מ חברת הנהלה