איגוד האתלטיקה בישראל וחברת שוונג אירועי ספורט חתמו על הסכם שת"פ לקידום האינטרסים ההדדיים לשני הצדדים ולרווחת הרצים בישראל

 

הנהלת איגוד האתלטיקה החדשה בישראל, אשר נבחרה בתחילת חודש נובמבר 2016, בראשותו של עמי ברן, שמה לנגד עיניה מספר מטרות. אחת המטרות היא מעורבות בגידול העצום בכמות המרוצים בארץ, ומתן מענה מקצועי צמוד למארגני ומפיקי מרוצים, ומתן רשת ביטחון משמעותית למשתתפים באירועים אלו, בין היתר במדידה רשמית ותקנית של מרחקי הריצה, במדידת זמנים מגובה בשעוני עצר ידניים ועוד.

עם היכנסו של גל לברן לתפקיד המנכ"ל יוצאת לפועל הסנונית הראשונה בכיוון, בדמותו של הסכם לשיתוף פעולה בין איגוד האתלטיקה בישראל לחברת שוונג אירועי ספורט – חברה שבין יתר פועלה הפקת אירועים, אתר ספורט מצליח שמבליט את ענפי האתלטיקה (במיוחד על מקצועות הריצות הארוכות), השחייה, האופניים והטריאתלון. מהות שיתוף הפעולה הנה לאגד את המרוצים המאורגנים ע"י שוונג אירועי ספורט תחת תו התקן של איגוד האתלטיקה. המשמעות היא שכל המרוצים אותם יוזמת, מפיקה ומוציאה לפועל חברת שוונג אירועי ספורט, יקבלו את אמות המידה המעוגנות בתו התקן של איגוד האתלטיקה. בין היתר ימדדו המרחקים של המרוצים הללו, תתקיים מדידה ידנית באמצעות שופטי איגוד האתלטיקה המוסמכים, במקביל למדידה המקובלת כיום (בסיוע צ'יפים), וכמובן יינתן ייעוץ מקצועי ככל שיידרש במרוצים הללו. מטרתו העיקרית של ההסכם ושיתוף הפעולה היא לשדרג מחד גיסא את המרוצים המאורגנים ע"י שוונג אירועי ספורט, ומאידך גיסא לחשוף את פעילות איגוד האתלטיקה לקהל רחב יותר.