מקום 4 לחנה מיננקו גם ביהלום
היא מאתנו
ביטול מרוץ השליחים 5 על 5
הזדמנות אחרונה